• english
  • romanian
  • deutsch

DAAD

Serviciul German de Schimburi Academice

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

German Academic Exchange Service

DAAD semnifică Serviciul German de Schimburi Academice. Acolo se centralizează toate aplicaţiile internaţionale cu privire la locurile de studiu din Germania. DAAD consiliază, mijloceşte şi încurajează studiile pentru schimburile de pregătire dintre Germania şi lumea întreagă. Ca instituţie comună a universităţilor germane, DAAD îşi propune să sprijine parteneriatul academic internaţional prin schimbul academic al cadrelor universitare germane, al studenţilor şi absolvenţilor germani şi internaţionali . Diferitele programe de perfecţionare sunt valabile în majoritatea ţărilor şi înglobează cât mai multe direcţii de cercetare. Se pot obţine informaţii legate de vizite pe termen scurt, cursuri de limba sau cursuri de vară şi practică, burse de studiu semestriale sau anuale pentru studenţi şi absolvenţi, burse de cercetare şi perfecţionare pentru cadre universitare sau burse de mai mulţi ani pentru doctoranzi.

Scopul principal al DAAD este schimbul academic internaţional pentru cadrele tinere iar sarcina centrală a acestei organizaţii de aproape 80 de ani o reprezintă încurajarea acestora cu toate mijloacele şi sprijinul financiar.

Patru idei importante se află la baza acestei organizaţii:

  • Ştiinţa are nevoie de muncă în colaborare dar şi de competiţii internaţionale de metode, şcoli, idei si recunoaşteri.
  • Cultura are nevoie de un dialog, care să treacă dincolo de graniţe, deschidere spre lume, şi toleranţa cu ceilalţi spre valori acestora.
  • Economia se bazează atât pe specialişti în formare, calificaţi internaţional cât şi pe parteneri din întreaga lume, care preţuiesc mărfurile şi prestările de servicii germane.
  • Politica se preocupă de asigurarea păcii prin schimbul ştiinţific.

Pentru studenţii români şi cercetători există numeroase programe de burse, care sunt prezentate în detaliu pe internet.

Modalitatea cea mai simplă de a obţine informaţii despre bursele DAAD pentru români este să accesaţi site-ul DAAD: www.daad.ro

Toate informaţiile despre DAAD (în limba engleză, germană, spaniolă şi chineză) le puteţi găsi pe site-ul: www.daad.de