• english
 • romanian
 • deutsch

IFW si Universitatea Stuttgart

 • Institutul pentru Masini Unelte

Institutul pentru Masini Unelte (IFW) al Univeristății Stuttgart este, pentru coordonarea secției TCM cu predare în limba germană, cel mai important partener al Facultății Construcții de Mașini din cadrul UT Cluj-Napoca.

  • În cadrul Institutului IFW se desfaşoară proiecte de cercetare atât în domeniul construcției și a optimizării mașinilor unelte, al tehnologiilor de prelucrare prin așchiere cât și în domeniul prelucrării lemnului cu ajutorul a peste 30 de cercetători. Începând cu anul 2012 Institului IFW i s-a alăturat secția  de ”Tehnologii ușoare de fabricație” din cadrul IPA Fraunhofer.
  • Punctele forte, din punct de vedere al domeniilor de cercetare ale institutului IFW sunt în domeniul construcției, simulării și optimizării mașinilor unelte, subansamblelor, mașinilor electrice si mașinilor de prelucrat dar și în domeniul cercetărilor experimentale privind optimizarea sculelor si a proceselor de aşchiere a metalelor si a lemnului, a materialelor plastice și compozite, tehnologia de automatizare, protecția mediului prin reducerea de emisii și prin economia de energie în procesul de fabricație.
  • Formarea inginerilor în cadrul IWF se axează pe cercetarea modernă şi are prin proiectele numeroase un grad înalt de aplicabilitate în practică. Cercetările, seminariile și temele pentru studenții bachelor şi masteranzi reprezintă specializarea pe care o primesc în domeniul mașinilor unelte.
  • Conducerea institutului este formată din Univ.-Prof. A. D. Dr. –Ing. Prof. H.c. mult. Dr. H. C. Mult. Uwe Heisel, Inginer Șef Dr. Ing. Thomas Stehle și Director Academic Dr. Ing. Johannes Rothmund.
  • Universitatea Stuttgart – Universitate de cercetare de rang international
    ▪ Universitatea Stuttgart este situată într-o regiune dinamică din punct de vedere economic cu orientare internatională, o regiune profilată pe mobilitate, tehnologia informatiei, tehnologia producţiei şi a fabricației și a biotehnologiilor. Universitatea Stuttgart, care în 2004 a sarbatorit Jubileul de 175 de ani de existență, punea, in anul 1829 bazele  erei industriale în Europa. Colaborarea între tehnologie şi ştiinţele naturii, între stiintele umaniste și sociale au dus la dezvoltarea continuă a Univerității Stuttgart. Pe aceste baze și-a creat o orientare modernă avand punctul forte dezvoltarea disciplinelor tehnice si ale ştiintelor naturii. Nu ”calificarea în domeniu” ci ”Tehnica, știința și formarea pentru om” este sloganul Universității Stuttgart.
    ▪ Universitatea Stuttgart promovează un profil interdisciplinar cu puncte forte in științele naturii și știintele inginerești. Locul său de universitate de cercetare și spectrul larg de discipline îi conferă astăzi o recunoaştere internațională în domeniul științei și cercetării. Acest lucru se reflectă prtintre altele în consorțiul de excelență ”Simulation Technology” și a școlarizarilor ”Advanced Manufacturing Engineering” și ”Știința modernă a corpurilor solide”  și în alte numeroase doemnii de cercetare și colegii de specializare. De aceea Universitatea Stuttgart își concentrează activitatea de cercetare pe opt puncte forte interdisciplinare. Acestea sunt în domeniul Tehnologiilor de modelare și simulare, Materiale noi, Sisteme complexe și comunicare, Concepte tehnologice şi evaluare tehnologică, Alimentare cu energie regenerabila si mediu, Mobilitate, Organizarea integrată a produselor si a producţiei ca si Dezvoltarea şi tehnologia durabilă. În spatele acestora sta viziunea asupra ciclului apariţiei şi a vieţii produselor. Aceasta include implementarea de inginerie și evaluarea sustenabilității inovaţíilor tehnice.
 • Institute Partenere DSG
   Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca colaboreaza cu şase institute ale Universităţii Stuttgart:
  • IfW-Institutul de Masini Unelte
   Univ.-Prof. a.D. Dr.-Ing. Prof. h. c. mult. Dr. h. c. mult. Uwe Heisel
  • IFU-Institutul de deformari plastice
   Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mathias Liewald MBA
  • IFF- Institutul de producţie industriala şi Management
   Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl
  • ISW – Institutul pentru controlul maşinilor unelte si al sistemelor de producţie
   Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Alexander Verl
  • IAT-Institutul pentru ştiinte industriale şi management tehnologic
   Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h. c. Dieter Spath
  • IFKB- Institutul pentru Tehnologii de fabricație a componentelor ceramice
   Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Rainer Gadow