• english
 • romanian
 • deutsch

TCM GERMANA – Informatii studenti

  • Perspectivele unei cariere de succes

Secţia TCM cu predare în limba germană (DSG) „Inginerie Industrială” oferă perspective de carieră excelente. Absolvenţii acestei secii sunt ca[utaţi de către firmele germane din zona Cluj-Napoca dar şi de c[tre întreprinderi moderne. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca primeşte oferte pentru studenţii TCM – germană din partea firmelor germane sau germano-române. Cei mai mulţi dintre absolvenţi au posibilitatea de a-şi continua studiile printr-un ciclu de masterat la secţia „Procese de producţie inovative şi management tehnologic” – în limba germană. Astfel se ofera şansa de a obţine un job mai bun în industrie sau în domeniul cercetării la o universitate din Romania sau Germania cu scopul realizării unei teze de doctorat.

  • Studiul

În primii doi ani de studiu, pe lângă cursuri, studenţii beneficiază de pregătire gratuită în cadrul Centrului Cultural German pentru a-şi îmbunătăţii competenţele şi pentru a compensa diferenţele lingvistice. Mulţi studenţi beneficiază de burse pentru cursuri de vară pentru studierea limbii germane la Stuttgart. În anul patru de studiu, cei mai buni studenţi pot beneficia de un stagiu de practică la una dintre firmele partenere în Germania şi ulterior să studieze un semestru la Universitatea Stuttgart. Studiul va fi finanţat de către DAAD iar practica de către firme. Prin urmare, studenţii dobândesc competențe extinse interculturale, atât în știință și în industrie.

  • Admiterea la programul de studiu

Admiterea la programul de studiu cu predare în limba germană (DSG) „Inginerie Industrială“ se desfaşoară identic ca şi în cazul programului cu predare în limba română. La începutul anului universitar se va da un test de limba germană. Studenţii vor fi departajaţi în funcţie de cunoştinţele de limba germană de care au dat dovadă.

  • Mai multe informaţii despre program

Structura anului universitar şi cursurile se gasesc în link-urile de mai jos:

Pentru programul Bachelor şi Master:

http://old.utcluj.ro/download/documente/Ghidu_Studentului_2010_2011.pdf

și

http://www.utcluj.ro/studenti/

  • Perspective de carieră

Majoritatea absolvenților programului cu predare în limba germană (aproximativ 60%) și-a găsit locuri de muncă la companiile româno-germane, precum şi la reprezentanţe ale unor companii occidentale din România. Sunt de menţionat firme ca: Gühring oHG şi Bielomatik-Leuze GmbH precum şi firme ca Daimler, Bosch, Mahle, Eckerle ş.a. Aproximativ 15% dintre abolvenţi lucrează pentru intreprinderi internaţionale în Europa, USA, Japonia.

Alţi absolvenţi ai programului cu predare în limba germană beneficiază de burse sau sunt doctoranzi la Universităţi din Germania, cum ar fi Universitatea Stuttgart, Universitatea Tehnică Hamburg, Universitatea Tehnică Mgdeburg sau Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Din 2001 şi până astăzi, s-au înscris 7 absolvenţi ai programului de studiu la un program de doctorat la unul dintre institutele Universităţii Stuttgart. Din 2001 şi pană în prezent, opt absolvenţi ai programului cu predare în limba germană s-au inscris la doctorat în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca iar până în 2011 patru dintre ei au obţinut titlul de Doctor Inginer.