• english
  • romanian
  • deutsch

Istoric

 

  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este angajată într-un permanent proces de reformă. La începutul anilor `90 a fost introdusă o reformă radicală, pentru compatibilizare cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei forţei de muncă din România şi Europa.
  • De aceea există din 1991 în domeniul de specialitate „Tehnologia Construcţiilor de Maşini” dorinţa de a implementa o Secţie în limba germană, după modelul de pregătire al inginerilor de la Universitatea Stuttgart. Din 1993 acest obiectiv a fost atins, fiind susţinut logistic şi financiar de Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD) cât şi Universitatea Stuttgart sau firme germane. Din anul universitar 1994/95 s-a înfiinţat mai întâi Secţia de Studii Aprofundate în limba germană, “Proiectarea asistată de calculator a tehnologiilor moderne”, iar din anul universitar 1996/97, Secţia “Tehnologia Construcţiilor de Maşini”, cu predare în limba germană. În octombrie 2005 incepe programul Bachelor ”Inginerie Industrială” cu predare în limba germană iar în 2009 începe programul de Masterat ”Procese de producție inovative și management tehnologic” în limba germană.
  • Între timp în anul 2001 prima serie a absolvit Secţia ingineri zi, de 5 ani în limba germană iar în 2009 a absolvit prima serie ingineri licenta (cu 4 ani). În prezent la Secţia în limba germană sunt înscrişi un total de 149 studenţi în anii I-IV. In perioada 1994 – 2011 au absolvit Sectia in limba germana: 81 de studenţi Secţia de Studii Aprofundate (SA) şi respectiv 264 studenti Sectia ingineri.
  • In 2011 au absolvit 22 de studenţi in cadrul programului de licenţă şi 28 la programul de masterat.Din Octombrie 2009 a pornit si studiul de MASTER în limba germană intitulat: “Procese de productie inovative si management tehnologic”, fiind sprijinit in continuare de DAAD şi Universitatea Stuttgart.
  • Atat forma de studiu la licenta cit si cea de la master sunt acreditate definitiv de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin intermediul organismului independent ARACIS.
  • Până s-a ajuns la înfiinţarea Secţiei în limba germană, au fost necesare eforturi substanţiale din partea UT Cluj-Napoca şi a partenerilor germani, precum şi o strânsă colaborare între cele două universităţi implicate. Ambii parteneri s-au prezentat de mai multe ori la Ministerul Învăţământului şi Culturii de atunci şi astfel au putut obţine aprobarea pentru un plan de învăţământ care, la ora aceea conţinea schimbări majore faţă de planul de învăţământ românesc. Cooperarea dintre cele două universităţi a fost încununată în octombrie 1997, prin semnarea unui protocol de colaborare între UT Cluj-Napoca şi Universitatea Stuttgart, protocol care a fost prelungit în anul 2008 si apoi in 2011 pentru înca alti cinci ani.
  • Odată cu Jubileul organizat cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea secției cu predare în limba germană, în anul 2013 s-a realizat o legatură și mai stransă în domeniul didactic între Facultatea Construcții de Mașini a Universității Tehnice din Cluj Napoca și Facultatea de Tehnologia Producției, Tehnologia Construcțiilor și Tehnologia Vehiculelor.