Cercetare și servicii
“Grad de incredere ridicat” – ARACIS 2018-2023
“Universitate de cercetare avansata si educatie” – Ordinul MECTS nr. 5262 din 5.09.2011
CERTETA
Centru de cercetare
CERMI

Centru regional de metrologie industriala

AMARAP

Lorem ipsum dolor sit amet

Servicii industriale

Lorem ipsum dolor sit amet

Cercetare

Lorem ipsum dolor sit amet