Studii de licență
“Grad de incredere ridicat” – ARACIS 2018-2023
“Universitate de cercetare avansata si educatie” – Ordinul MECTS nr. 5262 din 5.09.2011

Departamentul de Inginerie a Producției face parte din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și oferă studii în cadrul programelor de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. Aceste programe de studiu sunt disponibile în mai multe limbi de predare, astfel încât studenții pot alege limba în care doresc să studieze. Programul de studiu oferă o gamă largă de cunoștințe și competențe practice, care îi pregătesc pe studenți pentru a deveni ingineri calificați în producția mecanică.

Acest program de studiu este disponibil în Cluj-Napoca, Zalău, Alba Iulia, Satu Mare și Bistrița și este predat în limba română. Cursurile sunt concepute pentru a oferi studenților cunoștințe profunde de construcții de mașini, precum și a tehnologiilor de producție utilizate în acest domeniu. Studenții vor învăța despre proiectarea, construirea, testarea și utilizarea mașinilor și vor dezvolta competențe în domeniul managementului calității, ingineriei de proces și fabricație.

Acest program de studiu este disponibil în Cluj-Napoca și este predat în limba germană. Studenții care aleg acest program se vor familiariza cu tehnologii de producție, precum și de competențe lingvistice solide în limba germană. Cursurile acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv proiectarea și construcția mașinilor, simularea și modelarea, ingineria de proces și managementul calității.

Acest program de studiu este disponibil în Cluj-Napoca și este predat în limba engleză. Studenții care optează pentru acest program vor beneficia de o cunoaștere avansată a construcțiilor de mașini și a tehnologiilor de producție, precum și de competențe lingvistice solide în limba engleză. Programul de studiu acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv proiectarea și construcția mașinilor, simularea și modelarea, ingineria de proces și managementul calității.