Școli de vară
“Grad de incredere ridicat” – ARACIS 2018-2023
“Universitate de cercetare avansata si educatie” – Ordinul MECTS nr. 5262 din 5.09.2011

Anual în perioada de practică se organizează cel puțin o școală de vară.

Bosch Mechanical Design Summer School

12 studenți cu profil de inginerie mecanică din anul II sau III de la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică sau de la Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului vor învăța de la experții Bosch despre proiectarea 3D, PTC Creo, toleranțe geometrice și dimensionale, analize prin metoda elementului finit și proiectarea pieselor din plastic.

Găsiți informații despre alte școli de vară organizate de facultatea noastă pe pagina de practică a facultății: https://iirmp.utcluj.ro/practica.html