Îndrumători de an
“Grad de incredere ridicat” – ARACIS 2018-2023
“Universitate de cercetare avansata si educatie” – Ordinul MECTS nr. 5262 din 5.09.2011

Lista actualizată a consilierilor de studii pentru anul curent poate fi consultată la adresa:

https://iirmp.utcluj.ro/consilieri-de-studii.html