Pentru personal didactic
“Grad de incredere ridicat” – ARACIS 2018-2023
“Universitate de cercetare avansata si educatie” – Ordinul MECTS nr. 5262 din 5.09.2011
CERTETA
Centru de cercetare
CERMI

Centru regional de metrologie industriala

AMARAP

Lorem ipsum dolor sit amet